Tin tức

Tinh hoa nghệ thuật đúc đồng làng Đại Bái

Trải qua những chặng đường khúc khuỷu để tạo nên thành phẩm, người thợ gò đồng Đại Bái đã phải giải quyết nhiều yếu tố kỹ thuật mang tính tổ hợp và phức tạp. Trải qua những chặng đường khúc khuỷu để tạo nên thành...

Xem thêm

Làng nghề đúc đồng Đại Bái

Thăng trầm làng nghề đúc đồng Đại Bái Sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam có nét riêng và độc đáo gắn với tên của làng nghề đã làm ra nó. Làng nghề gò, đúc đồng Đại Bái - huyện Gia Bình - tỉnh Bắc Ninh...

Xem thêm